Διαχείριση – Management

+30 2286030515

+30 6976847277

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MANAGEMENT


MANAGEMENT, RESERVATIONS, ISSUE OF OPERATING LICENCES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


MANAGEMENT OF TOURIST COMPANIES (HOTELS, CAR RENTAL E.T.C.)