Δημιουργία – Creation

+30 2286030515

+30 6971726515

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ!

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

CREATION


 

DESIGN DOES NOT STOP AT ΤΗΕ BUILDING!
UNIQUE DESIGN FURNITURE AND FIXTURES

ARRA 18-30/09/2014
Το έργο με το οποίο συμμετέχει στην ομαδική Έκθεση για την Σαντορίνη του σήμερα, πραγματεύεται το φώς το οποίο είναι το κυρίαρχο στοιχείο, για την καλλιτέχνη, στην Σαντορίνη του σήμερα!
Ξεκινώντας από τον ηλιόλουστο Ελληνικό μπλε ουρανό, φτάνοντας στο ηλιοβασίλεμα που είναι παγκόσμιος πόθος και καταλήγοντας στο απόλυτο σκοτάδι της νυχτερινής Καλντέρας …..όλα είναι φώς στη Σαντορίνη του σήμερα!
Μεικτή τεχνική, με υλικά σύγχρονα, καθημερινά, Σαντορινιά, -όπως τσιμεντοκονία – άμμος – άσπα, κ.α.

ARRA 18-30/09/2014

The project with which she participates in group exhibition for the Santorini of today, discusses the light which is the dominant element for the artist, in Santorini of today! Starting from the sunny Greek blue sky, reaching sunset that is a global desire and ending in complete darkness of night Caldera ….. everything is light in Santorini of today! Mixed technique, with modern materials, daily materials of Santorini –like, cement – sand – Aspa, etc.